Thuế môn bài và các quy định nộp thuế cần biết

Doanh nghiệp hoạt động cần thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, với nhiều loại thuế cần đóng và báo cáo. Kế toán viên cần nắm rõ nghiệp vụ, quy định để báo cáo tài chính, tính thuế chính xác. Giá phần mềm kế toán hiện nay khá rẻ, cung cấp giải pháp kế toán thuế đơn giản, dễ dàng hơn cho các doanh nghiệp.

Thuế môn bài là phần thuế quan trọng thu trực tiếp trên giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp. Với các kế toán viên mới, chưa nắm rõ quy định và cách tính thuế sẽ khó khăn trong việc khai báo. Chia sẻ dưới đây về thuế môn bài cùng các quy định sẽ giúp kế toán viên thực hiện kế toán thuế hiệu quả.

Hiểu về kế toán thuế môn bài

Thuế môn bài là một loại thuế trực thu, sẽ đánh trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của doanh nghiệp/ người nộp thuế. Với doanh nghiệp, thuế môn bài cần nộp hằng năm, sẽ trực thu vào giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Mức thu thuế môn bài sẽ được thu theo số vốn đăng ký kinh doanh trên giấy phép của doanh nghiệp hoặc giá trị gia tăng của năm trước liền kề.
Đối tượng áp dụng thu thuế môn bài sẽ là các doanh nghiệp có hoạt động tổ chức kinh doanh, sản xuất, đơn vị thành lập theo Luật hợp tác xã, tổ chức có hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cách tính thuế môn bài đối với doanh nghiệp, kế toán viên cần lưu ý:

  • Vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng, mức thuế môn bài sẽ là 3 triệu đồng/ năm.
  • Vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng, mức thuế môn bài sẽ là 2 triệu đồng/ năm.
  • Với các chi nhánh, văn phòng đại diện, mức thuế môn bài sẽ là 1 triệu đồng/ năm.

Trường hợp với các doanh nghiệp thành lập không có vốn điều lệ sẽ tính thuế theo vốn đầu tư tương đương. Trường hợp vốn đầu tư hoặc vốn điều lệ bằng ngoại tệ thì cần quy đổi ra VNĐ để làm căn cứ xác định thuế môn bài.

Lưu ý khi hạch toán thuế môn bài

Hiện nay vấn đề kê khai, nộp thuế môn bài ngày càng dễ dàng hơn cho doanh nghiệp. Dựa theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và nghị định Nghị định 139/2016/NĐ-CP, doanh nghiệp có thể kê khai và nộp thuế môn bài qua mạng. 

Lưu ý, doanh nghiệp cần có đăng ký mã số thuế, tài khoản và tên đăng nhập trên hệ thống từ trước đấy. Khi doanh nghiệp mới thành lập cần đăng ký phương pháp kế toán theo các thông tư 132, 133 hay 200 tại cơ quan chức năng để được cấp mã số thuế theo quy định.

Hoàn thành các bước lập giấy nộp tiền theo hướng dẫn trên website nopthue.gdt.gov.vn. Lưu ý kiểm tra kỹ các thông tin yêu cầu bắt buộc đã đầy đủ và chính xác chưa khi xác nhận “Hoàn thành”.

Thời gian nộp thuế môn bài theo quy định tại Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC:

  • Doanh nghiệp mới tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh mới tham gia kê khai thuế môn bài 1 lần: thời gian kê khai ngày cuối cùng của tháng bắt đầu sản xuất kinh doanh, thời gian nộp thuế môn bài chậm nhất ngày 30.1 hàng năm.
  • Doanh nghiệp chưa sản xuất, kinh doanh: Thời gian kê khai chậm nhất 30 ngày nhận được giấy phép ĐKKD, thời gian nộp chậm nhất 30.1 hàng năm.

Thuế môn bài nộp hàng năm, doanh nghiệp cần lưu ý các quy định để hạch toán và nộp báo cáo đúng thời hạn quy định. Số thuế cần được tính chính xác, tùy theo đặc trưng của từng doanh nghiệp.  Kế toán viên cần nắm rõ các quy định, theo thông tư 133 hoặc 200 để làm báo cáo tài chính chính xác.

Phần mềm tại https://sme.misa.vn/bao-gia/Home/Quotation sẽ cung cấp giải pháp hạch toán thuế hiệu quả, đầy đủ cho doanh nghiệp.